Интересное

А знаете ли вы … Несколько фактов о человеке и воде.

  • Человек  на  70-80%  состоит  из воды , без пищи человек может жить до сорока суток ,без воды – 3-5дней. Любая замена воды другой жидкостью неизбежно повлечет за собой многочисленные проблемы со здоровьем.Недостаток в организме воды приводит к тяжелейшим заболеваниям, от которых страдают сотни миллионов людей во всем мире.
  • Вода является не только ’’растворителем” и “транспортировщиком”различных полезных веществ, но и сама участвует в выработке электрической и магнитной энергии внутри клеток тела, то есть является источником жизни.
  • Без участия воды не работает иммунная система организма.Обезвоживание – мощный стресс, который подавляет функцию иммунной системы. Вода помогает иммунным механизмам действовать с максимальной эффективностью, в том числе успешно противодействовать раку.
  • Вода обеспечивает оптимальную вязкость крови,разжижает ее и не позволяет ей сворачиваться в процессе циркуляции, не позволяет твердым веществам оседать на стенках сосудов и тем самым предохраняет артерии сердца и мозга от тромбоза и помогает снизить риск сердечных  приступов и инсультов. ...

Подробнее...

 

Сучасні методи лікування псевдоартрозів (Белінський П.І.)

В час, коли Україна переживає складну економічну і політичну скруту особливо важливе значення для народу має правдивість і об’єктивність інформації. Остання у погоні за прибутком, різними вигодами,  не рідко меркантильними, часто має неправдивий, дезінформаційний характер.  В усьому цивілізованому світі найбільш авторитетними носіями інформації з конкретного питання є вчені, які мають фундаментальні дослідження в цій галузі, представники провідних наукових шкіл.

Предметом нашої розмови буде питання ефективного лікування переломів довгих кісток та їх наслідків. Сучасну епоху називають ерою травматизму. Тому актуальність цього питання не викликає сумніву. Я-Білінський Петро Іванович, доктор медичних наук, розробник нового напрямку лікування переломів і псевдоартрозів довгих кісток-малоконтактного багатоплощинного остеосинтезу(МО). Новизна і ефективність останнього захищена 18 патентами України і Російської Федерації. Крім цього я є директором науково-виробничого підприємства “Консолідація”, яке випускає засоби для МО. Розробка і реалізація цього нового і ефективного методу лікування переломів стала можливою завдяки моєму навчанню, стажуванню у науково-дослідному інституті травматології і ортопедії ім. проф. М.І.Ситенка м.Харків, найстарішій травматологічній школі України, яку знають і поважають у світі.

Подробнее...

 
[an error occurred while processing the directive]